KOMISJA DS. LICENCJI TRENERSKICH

Komunikaty Komisji ds Licencji Trenerskich

Członkowie Komisji ds. Licencji Trenerskich

Krzysztof Job

Przewodniczący

Andrzej Konwiński

Członek

Roman Firlus

Członek
Skip to content