Od 25 maja pracownicy Biura OZPN wracają do pracy w tradycyjnym trybie. Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo osoby odwiedzające biuro zobowiązane będą jednak do przestrzegania zasad sanitarnych i noszenia maseczek.

Wyznaczyliśmy specjalną strefę obsługi, w której oprócz pracownika biura przebywać może tylko jedna osoba. Preferowaną formą kontaktu jest nadal forma elektroniczna, telefoniczna lub korespondencyjna.