Zapraszamy przedstawicieli klubów z powiatów:kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego zrzeszonych w OZPN na spotkanie organizacyjno-szkoleniowe, podczas którego omówione zostaną sprawy dotyczące rozgrywek, licencji klubowych oraz dyscypliny.

Spotkanie odbędzie się 25 marca o godz. 17.00 w Kluczborku – sala Urzędu Miejskiego ul. Katowicka 1