Zapraszamy przedstawicieli klubów z powiatu brzeskiego zrzeszonych w OZPN na spotkanie organizacyjno–szkoleniowe, podczas którego omówione zostaną sprawy dotyczące rozgrywek, licencji klubowych oraz dyscypliny.
Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia o godz. 17.00 na Stadionie Miejskim w Brzegu.