W związku z podjęciem uchwały Walnego Zebrania Członków LZS Lubrza z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego LZS Niemysłowice–Dębowiec oraz uchwałą Walnego Zebrania Członków LZS Niemysłowice–Dębowiec z dnia 3 lipca 2019 roku dotyczącą połączenia klubów LZS Niemysłowice-Dębowiec z LZS Lubrza, informujemy iż klub przejmujący tj. LZS Lubrza (Nabywca) wzywa ewentualnych wierzycieli LZS Niemysłowice-Dębowiec (Zbywca) do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej na adres mailowy: sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 8 sierpnia 2019 r.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę LZS Lubrza.