Wydział Szkolenia zaprasza na Certyfikowane Warsztaty Tematyczne, które odbędą się w Brzegu. Prezentujemy harmonogram szkolenia oraz warunki uczestnictwa.

TEMAT

Kształtowanie siły (siła funkcjonalna) – długofalowy rozwój motoryczny
Warsztaty dedykowane dla trenerów grup dziecięcych i młodzieżowych U10 – U19

PROWADZĄCY

GRZEGORZ MAROŃSKI – trener przygotowania motorycznego, absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Fizjoterapia, trener ASCA Level 1, uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego

MIEJSCE

Data: 18.05.2022
Godz: 16:00-20:30
Miejsce: MOSIR Brzeg, ul. Sportowa 1 (stadion)
Ilość miejsc ograniczona: 20

UCZESTNICTWO

Warsztaty są odpłatne koszt uczestnictwa: 150 zł.
Konto do wpłaty: Sport Plus 12 1240 5178 1111 0010 7878 8894 (w tytule przelewu: warsztaty 18.05.2022 + nazwisko i imię)

Rejestracja + opłata za udział: do 12.05.2022, tylko poprzez portal PZPN24.pl (skan wpłaty
umieszczamy w zakładce: Wydarzenia – kursy, licencje, konferencje – DOKUMENTY – INNE!)

PUNKTY DO LICENCJI

Uczestnikom warsztatów przyznane zostaną godziny/punkty potrzebne do przedłużeni licencji trenerskich zgodnie z poniższym zestawieniem:
Trener UEFA PRO – 0
Trener UEFA Elite Youth A – 2
Trener UEFA A – 2
Trener UEFA B – 2
Trener Grassroots C – 2
Trener Grassroots D – 2
Trener UEFA A Goalkeeper – 2
Trener UEFA B Goalkeeper – 2
Trener UEFA Futsal B – 2
Trener UEFA Futsal C – 2
Trener Edukator 0

HARMONOGRAM

Teoria: MOSiR Brzeg, ul. Sportowa 1 (stadion)
16:00-16:20 Rejestracja uczestników
16:25-17.20 Trening siły funkcjonalnej
– podstawowe zagadnienia teoretyczne – wpływ treningu siły na zawodnika
– środki treningowe
– zasady prowadzenia treningu
Planowanie treningu siły

Obostrzenia sanitarno epidemiczne.
1. Przestrzeganie dystansu społecznego

Warunek zaliczenia warsztatów.
Warunkiem zaliczenia warsztatów jest dwukrotne podpisanie listy obecności.
1. Przy rejestracji
2. Po zakończeni warsztatów