W dniach 23-24 lutego, w Pokoju, doszło do kolejnego spotkania delegatów meczowych OZPN-u. Zjazd w formie warsztatów szkoleniowych zorganizował Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych.

Oficjalni przedstawiciele naszego Związku mieli okazję do poniesienia swych kompetencji w zakresie znajomości i interpretacji przepisów licencyjnych, regulaminów oraz aktualnych wytycznych związkowych.

Spotkanie przyniosło też wymierny efekt w postaci konkretnych rekomendacji, wniosków i propozycji, zmierzających do podniesienia standardów naszych rozgrywek w zakresie infrastruktury, organizacji i personalnej obsługi meczów piłkarskich na Opolszczyźnie.