Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej od nowego roku wprowadza dodatkowe konsultacje selekcyjne dla bramkarzy. Głównym celem jest nabór i selekcja bramkarzy do wojewódzkich reprezentacji OZPN.

Dzięki dodatkowym konsultacjom selekcyjnym skierowanym tylko dla bramkarzy trenerzy reprezentacji wojewódzkich będą mogli rzetelniej ocenić umiejętności bramkarskiej większej ilości bramkarzy pod kątem gry w reprezentacji wojewódzkiej OZPN.
Podczas konsultacji selekcyjnych bramkarze zostaną poddani szeregu testom oceniających ich potencjał motoryczny i techniczno-taktyczny.