W dniu 7 sierpnia o godz. 18:00 odbędą się egzaminy poprawkowe dla sędziów okręgu jak i również dla sędziów Klasy B, którzy nie zaliczali egzaminów w regionach wiodących bądź też poprawiają je.

Zarówno egzamin sprawnościowy jak i teoretyczny odbędzie się na stadionie im. Opolskich Olimpijczyków, ul. Sosnkowskiego 12 w Opolu.

Prosimy o przybycie maksymalnie na godz. 17:45. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawnościowego są aktualne badania lekarskie.