Wydział Gier OZPN pragnie Państwa poinformować, iż rozpoczął przygotowania organizacyjne do nowego sezonu piłkarskiego, tj. 2021/2022.
W związku z powyższym, został przygotowany dla klubów elektroniczny formularz zgłoszeniowy do poszczególnych klas rozgrywkowych, który zamieściliśmy na głównej stronie internetowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej, po kliknięciu którego uzyskacie Państwo dostęp do formularza, w którym obowiązkowo należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką oraz zaznaczyć klasy rozgrywkowe w których występują drużyny danego klubu w celu potwierdzenia ich do sezonu 2021/2022. Po zaznaczeniu ligi w której gra dana drużyna, rozwiną się pola w których należy wpisać:
1) NAZWA KLUBU;
2) OSOBĘ KONTAKTOWA (PRZEDSTAWICIELA KLUBU);
3) NUMER TELEFONU;
Po wykonaniu powyższych czynności, zatwierdzamy formularz poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ.
Jeśli wykonacie Państwo poprawnie wszystkie opisane czynności to w momencie wysłania formularza, zgłoszenie do rozgrywek Waszych drużyn będzie przyjęte.

UWAGA:
Jeżeli klub zgłasza do rozgrywek w danej kategorii wiekowej więcej niż jedną drużynę należy powtórzyć powyższe czynności zgłoszeniowe wpisując w nazwie klubu kolejny numer drużyny, np.: Orkan II.

TERMINY ZGŁASZANIA DRUŻYN DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH:

I. ROZGRYWKI SENIORSKIE:
1) KLASA OKRĘGOWA – DO 11.07.2021r.
2) KLASA „A” – DO 18.07.2021r.
3) KLASA „B” – DO 18.07.2021r.

II. ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE:
1) OPOLSKA LIGA JUNIORÓW, OPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH, OPOLSKA LIGA TRAMPKARZY, OPOLSKA LIGA MŁODZIKÓW – DO 25.07.2021r.;
2) 1 i 2 LIGA JUNIORÓW, 1 i 2 LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH, 1 i 2 LIGA TRAMPKARZY, 1 i 2 LIGA MŁODZIKÓW – DO 01.08.2021r.;
3) TERYTORIALNA LIGA MŁODZIKÓW – DO 01.08.2021r.