Prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Zarządu OZPN z dn. 27 stycznia br. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Statucie OZPN.