Kandydaci na sędziów klasy Okręgowej B, którzy chcą uczestniczyć w egzaminach do tej Klasy, zobowiązani są przesłać wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu, dostępny w zakładce (lub poniżej):

„Materiały do pobrania > dla kandydatów > Wniosek o udział w egzaminach
Klasy Okręgowej B” do dnia 31 maja br. na adres e-mail: szkolenie_ks@opolskizpn.pl.

Zostaną oni poinformowani zwrotnie przez Zarząd KS OZPN o zakwalifikowaniu
do egzaminu do dnia 4 czerwca br.

Wniosek należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i odesłać.