Informujemy, iż Zarząd KS OZPN poszukuje sędziów chętnych do uczestnictwa w egzaminach sędziów futsalu na szczeblu centralnym zgodnie z postanowieniem Rozdziału VIII pkt 1 i 2 Uchwały nr VII/149 z dnia 5 września 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansu i spadku sędziów szczebla centralnego futsalu.

Chętny kandydat musi spełniać następujące wymogi:
– minimum średnie wykształcenie
– licencja sędziego futsalu lub sędziego piłki nożnej
– posiadający uprawnienia sędziego futsalu
– dobra sprawność fizyczną oraz sportowa sylwetka
– nienaganna postawa etyczno-moralna,
– przygotowany do konkursowego sprawdzianu kondycyjnego (zasady i limity w załączeniu)
– należyta dyspozycyjność przy obsadzie zawodów
– nie ukończone 40 lat (nie dotyczy byłych sędziów szczebla centralnego i III ligi)

Z listy kandydatów zgłoszonych przez wszystkie Kolegia Sędziów Wojewódzkich ZPN po
egzaminach teoretycznych i kondycyjnych oraz obserwacji wyłonionych grupa sędziów, którzy w sezonie 2022/23 uzyskają uprawnienia sędziego szczebla centralnego futsalu. Szkolenie i egzaminy dla kandydatów odbędą się w listopadzie 2021. Szczegółowe informacje na temat egzaminów:

1) Zasady egzaminu Futsal Fitness.

2) Egzamin teoretyczny zgodnie z Zasadami – dla testu pisemnego 80% prawidłowych odpowiedzi. Pytania opracowane zostaną na podstawie Przepisów Gry w Futsal oraz Interpretacji KS PZPN do Przepisów Gry w Futsal. Materiały są dostępne na stronie www.futsalowcy.pl w zakładce Przepisy (www.futsalowcy.pl).

Sędziowie, którzy zechcą być kandydatami do sędziów szczebla centralnego futsalu proszeni są o zgłoszenie się pod adres Przewodniczącego KS OZPN Arkadiusza Przystała: a.przystal@opolskizpn.pl do dnia 23 października 2021r.