NABÓR KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW

Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje o naborze na dwudniowy kurs sędziowski! Na zgłoszenia czekamy do 28.08.2022r.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (załącznik nr 1) – POBIERZ
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2) – POBIERZ
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia. W przypadku uczęszczania do szkoły średniej, odpowiednia adnotacja.

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły średniej,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany

Dokumenty aplikacyjne można nadsyłać wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy TUTAJ. W razie pytań proszę pisać na adres: szymon.lezny@opolskizpn.pl.

Kurs planowany jest w systemie dwudniowym w trybie stacjonarnym.

Cena uczestnictwa w kursie wynosi 100zł.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do spróbowania swoich sił w roli sędziego piłki nożnej!

Sędzią może zostać również czynny zawodnik!

Serdecznie zapraszamy także wszystkie zainteresowane panie!

W zamierzeniach Zarządu KS OZPN kurs ma na celu kompleksowe omówienie Przepisów Gry w Piłkę Nożną i przygotowanie kandydatów nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, dobrej sprawności fizycznej oraz podstawowej wiedzy na temat Przepisów Gry w Piłkę Nożną.

Skip to content