Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 (piątek) o godzinie 17:00 w siedzibie OZPN, Opole ul. Damrota 6 odbędzie się kurs Pierwszej Pomocy Medycznej.
Kurs adresowany jest do kandydatów, którzy zaaplikowali lub mają zamiar aplikować na kursy trenerskie UEFA rozpoczynające się w pierwszym kwartale br. i dla nich jest on bezpłatny.

W kursie mogą wziąć również udział pozostali zainteresowani przeszkoleniem trenerzy. W tym przypadku jego koszt wynosi – 50 zł

Udział w kursie PPM potwierdzamy mailem do dnia 14 lutego 2018 na adres :k.job@opolskizpn.pl, przesyłając następujące dane:

Imię i nazwisko,
nr PESEL,
nr telefonu,
rodzaj kursu trenerskiego – np. A