ZAPISY NA KURSY TRENERSKIE

KURS TRENERSKI UEFA B – WYRÓWNAWCZY – ZAJĘCIA WEEKENDOWE

Termin: 07.04.2017 – 21.05.2017

Miejsce: Prószków k/Opola

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.
Egzamin wstępny – 24.03.2017 (piątek) – Prószków k/Opola – godz. 16:00 Nowy termin 31.03.2017 miejsce i godz. bez zmian
(Obiekty Pomologii) ul. Pomologii 11
Przyjmowanie wniosków do 21.03.2017r. Nowy termin – do 28.03.2017 
Koszt:1150 zł.

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA B i licencję trenerską UEFA B uprawniającą do prowadzenie zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzonych przez
Wojewódzki ZPN oraz seniorów do Ligi Okręgowej włącznie.

TERMINY SESJI:

 1. SESJA –  07.04-09.04.2017
 2. SESJA –  21.04-23.04.2017
 3. SESJA –  05.05- 07.05.2017
 4. SESJA –  19.05 – 21.05.2017 + EGZAMIN

UWAGA! Zapisy na kurs prowadzone będą tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Kurs ten jest kontynuacją kursu , który pierwotnie miał się odbyć w terminie 17.03.2017 – 14.05. 2017r, więc kandydaci , którzy na niego aplikowali i zostali poinformowani o przyjęciu wniosków nie muszą ponownie aplikować.

Wpłatę za kurs kandydat uiszcza dopiero wtedy , kiedy otrzyma  informację o zakwalifikowaniu na kurs.

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA KURS TRENERÓW UEFA B – WYRÓWNAWCZY

Kandydatem na kurs trenerów UEFA B – wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku.
 • Potwierdzi minimum 2 – letni staż pracy szkoleniowej z licencją PZPN B
 • przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
 • złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego
 • złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej
 • Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.

UWAGA:

WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA  WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE

W SPRAWIE POWYŻSZYCH KURSÓW KONTAKT wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

ZINTEGROWANY KURS TRENERSKI   UEFA  B i A WYRÓWNAWCZY – ZAJĘCIA W TYGODNIU –  NIE–PO-WT-ŚR

Termin:  21.05.2017 – 03.12. 2017

Miejsce: Prószków k/Opola i Kluczbork obiekty MKS -u

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.
Egzamin wstępny – 07.04.2017 –Prószków k/Opola – godz. 16:00
(Obiekty Pomologii) ul. Pomologii 11
Przyjmowanie wniosków do 04.04.2017.
Koszt:4500 zł.

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerską UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów III Ligi, IV ligi, Ekstraklasa Kobiet .

TERMINY SESJI :

1.SESJA 21.05 -24.05.2017            ND – ŚR
2.SESJA 11.06-13.06. 2017            ND – WT
3.SESJA 20.08- 22.08.2017            ND – WT
4.SESJA 10.09-13.09 .2017            ND – ŚR
5.SESJA 15.10- 18.10. 2017           ND – ŚR
6.SESJA 12.11- 15.11 .2017           ND – ŚR
7. SESJA 03.12.2017                      ND EGZAMIN KOŃCOWY

UWAGA! Zapisy na kurs prowadzone będą tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Kandydatów , którzy złożyli wnioski jesienią 2016 r. również aplikują poprzez PZPN24.pl

Kurs ten jest kontynuacją kursu , który pierwotnie miał się odbyć w terminie 02.04.2017 – 22.10. 2017r, więc kandydaci , którzy na niego aplikowali i zostali poinformowani o przyjęciu wniosków nie muszą ponownie aplikować.

Wpłatę za kurs kandydat uiszcza dopiero wtedy , kiedy otrzyma  informację o zakwalifikowaniu na kurs.

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA  ZINTEGROWANY KURS TRENERÓW UEFA B i A – WYRÓWNAWCZY

 1. Kandydatem na zintegrowany kurs trenerów UEFA B i A – wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
 • posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej,
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,
 • Potwierdzi minimum 2 – letni staż pracy szkoleniowej z licencją PZPN A
 • przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty wojewódzki ZPN,
 • przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego
 • złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Zintegrowane Kursy Wyrównawcze UEFA B i A będą organizowane do 31.12.2019 r.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.

UWAGA:

WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA  WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE

W SPRAWIE POWYŻSZYCH KURSÓW KONTAKT wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

Pliki do pobrania

Icon

Oświadczenie antykorupcyjne 10.81 KB 3525 pobrań

Icon

Oświadczenie o niekaralności 70.84 KB 1251 pobrań

  Skip to content