Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN informuje, iż Polski Związek Piłki Nożnej w dniu 21 lutego 2019 roku przyjął Uchwałę nr II/30 na mocy której zostały przyjęte „Przepisy licencyjne dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne”.
Zgodnie z treścią ww. dokumentu Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 13 marca 2019 r. przyjął Uchwałę 15/2019, która reguluje zasady nadania, odmowy nadania, przedłużania, zawieszania lub pozbawienia licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach 4 ligi i niższych klas rozgrywkowych prowadzonych przez OZPN, będące w kompetencji Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwałę 16/2019 regulującą powyższe zasady dla klubów szkolących wyłącznie grupy młodzieżowe.
W myśl Uchwały 15/2019 Zarządu OZPN, proces licencyjny na terenie województwa opolskiego rozpoczął się w dniu 2 kwietnia 2019 roku, a Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić wniosek licencyjny korzystając z elektronicznego Generatora Wniosków OZPN, który przesyła go wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w Generatorze w wersji elektronicznej w formacie PDF do biura OZPN na adres licencjeklubowe@opolskizpn.pl najpóźniej w terminie:
a) do dnia 15 maja – dotyczy klubów 4 ligi i Klasy Okręgowej roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny;
b) do dnia 31 maja – dotyczy klubów pozostałych klas rozgrywkowych roku, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.

Informujemy, iż nową procedurę składania wniosków licencyjnych określa § 4 ust. 7 i 8 Uchwały 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. Zarządu OZPN z którą należy się zapoznać i postępować zgodnie z wytycznymi.
Generator Wniosków OZPN znajduje się na głównej stronie internetowej OZPN oraz pod następującym linkiem: http://licencje.pilkaopolska.pl/

W załączniku:
1) Przepisy Licencyjne dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne (kliknij);
2) Uchwała 15/2019 Zarządu OZPN w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020 i następne;
3) Uchwała 16/2019 Zarządu OZPN w sprawie przyjęcia zasad przyznawania licencji dla klubów prowadzących szkolenie wyłącznie w zakresie grup młodzieżowych;
4) Wzór umowy z klubem młodzieżowym;
5) Lista klubów objętych procedurą licencyjną przed sezonem 2019/2020:
a) kluby 4 ligi opolskiej;
b) kluby Klasy Okręgowej;
c) kluby Klasy „A”;
d) kluby Klasy „B”;
e) kluby szkolące wyłącznie drużyny młodzieżowe.