Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 roku rozpatrzyła wnioski klubów LZS Gryżów, LZS Victoria Kościerzyce, które odwołały się od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN.
Komisja podjęła następujące decyzje:
1. Klub LZS Gryżów
Anulowaniu sankcji finansowej nałożonej na LZS Gryżów przez Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN Nr 3/2019 z dnia 29.01.2019r., L.dz. Nr 2/20/KL/2019
Nałożeniu na LZS Gryżów, na podstawie pkt. 3.8.2 a) „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”, sankcji w postaci ostrzeżenia z jednoczesnym wdrożeniu wobec Klubu procedury nadzoru nad spełnianiem w trakcie okresu licencyjnego kryteriów sportowych, wymienionych w pkt. 5 „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”, z zastrzeżeniem o ewentualnej możliwości zastosowania przez Licencjodawcę sankcji wymienionych w pkt. 3.8.2 rzeczonego „Podręcznika”, ze szczególnym uwzględnieniem ust. c) , e) i przede wszystkim d)

2. Klub LZS Victoria Kościerzyce
Anulowaniu sankcji finansowej nałożonej na Klub LZS Victoria Kościerzyce przez Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN Nr 3/2019 z dnia 29.01.2019 r.,
L. dz. Nr 2/15/KL/2019
Nałożenie na Klub LZS Victoria Kościerzyce, na podstawie pkt. 3.8.2 „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne”, sankcji finansowej w kwocie 100 zł /sto złotych/
z jednoczesnym wdrożeniu wobec Klubu procedury nadzoru nad spełnianiem
w trakcie okresu licencyjnego kryteriów sportowych, wymienionych w pkt. 5 „Podręcznika Licencyjnego dla Klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017
i następne”, z zastrzeżeniem o ewentualnej możliwości zastosowania przez Licencjodawcę sankcji wymienionych w pkt. 3.8.2 rzeczonego „Podręcznika”, ze szczególnym uwzględnieniem ust. c) , e) i przede wszystkim d)