24 lutego 2021 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN.

Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją rozpatrzono odwołania klubów:

  1. LKS Korona Krępna
  2. LZS Lisięcice

W związku z powyższym Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN postanowiła:

  1. Podtrzymać w całości decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN nadaną na klub LKS Korona Krępna;
  2. Podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, jednocześnie Komisja po rozpatrzeniu odwołania klubu LZS Lisięcice i argumentów w nim zawartych, postanowiła obniżyć sankcję regulaminową w postaci pozbawienia Klubu punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym zgodnie z punktem 3.8.2.e. podręcznika do wysokości 1 punktu (minus jeden punkt) oraz obniżyć sankcję finansową do kwoty 500 złotych.

Powyższe decyzje są ostateczne.