Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) poprzez głosowanie w trybie obiegowym w dniu 26.11.2020 r. podjęła następujące decyzje:

Na podstawie punktu 3.8.2. przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych
na sezon 2020/2021 i następne (dalej: podręcznik) oraz §15 ust. 1,2,3 Uchwały 15/2019
z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Komisja nałożyła sankcje regulaminowe tyt. naruszenia punktu 7.4. F.02 podręcznika za zadłużenie wobec Opolskiego Związku Piłki Nożnej w stosunku do następujących klubów:

1.LKS KORONA KRĘPNA – kara pieniężna w wysokości 700,00 zł oraz pozbawienie Klubu 2 punktów (słownie: minus dwa punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym DECYZJA nr 1/KL/N/2020

2.KS MAŁAPANEW OZIMEK – kara pieniężna w wysokości 1 000,00 zł oraz pozbawienie Klubu 2 punktów (słownie: minus dwa punkty) w aktualnym sezonie rozgrywkowym, z warunkowym zawieszeniem nałożonych sankcji do dnia 01.02.2021 r. DECYZJA nr 2/KL/N/2020

3. LKS LIGOTA WOŁCZYŃSKA – kara pieniężna w wysokości 500,00 zł oraz pozbawienie Klub 1 punktu (słownie: minus jeden punkt) w aktualnym sezonie rozgrywkowym, z warunkowym zawieszeniem nałożonych sankcji do dnia 30.11.2021 r. DECYZJA nr 3/KL/N/2020

Na podstawie punktu 3.8.5. podręcznika od niniejszej Decyzji przysługuje ww. Klubom odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. podręcznika.