Komisja na Posiedzeniu w dniu 24.07.2019 r. Uchwałą Nr 13/2019 postanowiła:
w związku z naruszeniem dyscypliny licencyjnej i nie spełnienia wymogów obowiązujących w Klasie Okręgowej na sezon 2019/2020 przez Klub KS Bodzanów – Nowy Świętów, Komisja odebrała Klubowi Lic. Nr 13/O/2018 na grę ww. rozgrywkach. Klub zobowiązany jest do złożenia nowego Wniosku licencyjnego na grę w Klasy „A” z zachowaniem obowiązujących  procedur licencyjnych.