Komisja informuje, że przed zakończeniem rozgrywek rundy wiosennej, rozpocznie się proces licencyjny na sezon 2020/2021 i 2021/2022. kluby klasy okręgowej i niższe, które awansowały i nowo zgłoszone do rozgrywek w sezonie 2019/2020, nie muszą składać wniosków licencyjnych, ponieważ ich licencje ważne są na dwa sezony rozgrywkowe.
Zgodnie z wytycznymi „podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych”, oraz Uchwały Zarządu OZPN nr 15/2019 z dnia 13.03.2019r.
Komisja przystąpi do realizacji procesu zasadniczego: dla klubów IV ligi i klas niższych- do dnia 30 kwietnia 2020r.
Na stronie internetowej jest zamieszczony „generator wniosków licencyjnych dla wszystkich klas rozgrywkowych„,w tym dla klubów posiadających tylko drużyny młodzieżowe, poszczególne rubryki należy wypełnić zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. dla właściwej klasy rozgrywkowej. kluby zobowiązane do składania wniosków zostaną powiadomione indywidualnie.

Telefony kontaktowe: 608 44 07 48; 606 894 995;