Komisja przypomina klubom sportowym, że przed zakończeniem rundy wiosennej 2016/2017, zostanie wznowiony proces przyznawania licencji klubowych na sezon 2017/2018 i 2018/2019. W związku z powyższym proszę o uwzględnienie w swoich planach finansowych wydatków związanych z licencjami. Szczegółowe harmonogramy przyjmowania wniosków licencyjnych zostaną ogłoszone w odpowiednich terminach z wyprzedzeniem. Nie dotyczy klubów które awansowały w sezonie 2016/2017 do klasy okręgowej i niższych, oraz nowo zgłoszone do rozgrywek, które otrzymały licencje na dwa sezony (za wyjątkiem ograniczonych nadzorem na jeden sezon).

Przewodniczący komisji ds. licencji klubowych
OZPN OPOLE