W związku z licznymi zapytaniami, związanymi z wypełnianiem obowiązków RODO
w procesach licencyjnych, Komisja ds. Licencji Klubowych publikuje wzory podstawowych dokumentów, których stosowanie od klubów wymaga procedura licencyjna.
Kluby muszą potwierdzić posiadanie tych dokumentów w OŚWIADCZENIU O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, stanowiącym załącznik do Podręcznika Licencyjnego. *

1. Klauzula informacyjna – art. 13;
2. Klauzula informacyjna – art. 14;
3. Deklaracja członkowska – osoba dorosła;
4. Deklaracja członkowska – dziecko;
5. Upoważnienie do przetwarzania danych + oświadczenie o zachowaniu poufności;
6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
7. Procedura do regulaminu programu certyfikacji polskiego związku piłki nożnej dla szkółek piłkarskich cykl 2 (sezon 2020/2021 oraz 2021/2022) – uzyskanie informacji z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym (RSPTS);
8. Oświadczenie licencyjne + instruktaż.

*Uwaga! W/w dokumenty należy przechowywać w siedzibie klubu. Nie ma potrzeby przesyłania ich do Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN. Wymaganym przez Komisję dokumentem jest jedynie OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Załączniki