Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 15.03.2022 r. rozpatrzyła złożony wniosek licencyjny i przyznała licencję w trybie nadzwyczajnym n/w klubowi:

KLASA A: na sezon rozgrywkowy 2021/2022:
1. LKS Polonia Biała