Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) podczas głosowania w trybie obiegowym
w dniu 31.05.2021r. rozpatrzyła złożony wniosek licencyjny Klubu LKS Korona Krępna
(dalej: Klub) i podjęła decyzję o odmowie przyznania licencji uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej w sezonie 2021/2022 i 2022/2023.

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020r. (dalej: Podręcznik) oraz Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN (dalej: Uchwały) ww. Klubowi od Decyzji Komisji przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. podręcznika.