Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klubów IV ligi
i klas niższych rozgrywek piłki nożnej prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej przedstawia wytyczne uzupełniające w sprawie Kryteriów Infrastrukturalnych jakie musi spełniać obiekt piłkarski aby został zweryfikowany pozytywnie do rozgrywek odpowiednio klasy „B”, „A”, „O” oraz IV ligi w związku z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2019/2020 i następne z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020r. w sprawie przyjęcia Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Załączniki