Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 09.06.2022 r.
rozpatrzyła wnioski klubów występujących w opolskiej klasie „A” o przyznanie licencji na grę
w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła
następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Hetman Byczyna, Stowarzyszenie
KS Czarnolas, KS Polonia Ściborzyce Wielkie, LZS Podzamcze Nysa, LZS KS Kruszyna
-Prędocin, Stowarzyszenie KS Dąbrowa, KS Metalowiec Łambinowice, MKS Wołczyn,
LZS Stradunia oraz LZS Polski Świętów:

– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Sławice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność
monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

oraz UKS Karnków

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność
monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Rożnów, LKS Ligota Wołczyńska,
LZS Kępnica oraz KS Stobrawa Ligota Dolna,
– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania
kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych)

4. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS Victoria Kościerzyce oraz LZS Victoria
Dobrzyń
–  licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „A”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem sportowym i infrastrukturalnym
(konieczność monitorowania kryterium S.01 i I.01 obowiązujących przepisów
licencyjnych);

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4
przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne
stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia
19.03.2020 r.