Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 09.06.2022 r.
rozpatrzyła wnioski klubów występujących w opolskiej klasie „B” oraz w wojewódzkich
rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez OZPN o przyznanie licencji na grę
w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła
następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Rozumice, LZS Kórnica – Nowy Dwór,
LKS Start Siołkowice, LKS Rolnik Wierzbica Górna, LZS Smarchowice Wielkie, LKS Lew
Szymonków, LZS Łowkowice, LZS Orzeł Dzierżysław, LZS Lasowice Wielkie, GLKS
Kamiennik, LZS Kujawy, LZS Buków, LZS Maciejowice oraz LZS Orły Woskowice Małe:

– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B” w
sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS Szczedrzyk, Stowarzyszenie pn.
LZS w Kup, LKS Plon Błotnica Strzelecka oraz LZS KS Polonia Przylesie:

 licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B” w
sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność
monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS KS Łukowice Brzeskie oraz LZS Pogoń
Łosiów:

– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B” w
sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (naruszenie kryterium
I.01 "Wnioskodawca jeżeli nie jest właścicielem Stadionu/obiektu sportowego, musi
dostarczyć pisemną umowę z właścicielem (właścicielami) obiektu, z którego klub
korzysta. Taka umowa musi gwarantować prawo do korzystania z obiektu prze
Wnioskodawcę dla celów meczów piłkarskich rozgrywanych w charakterze gospodarza co najmniej przez cały/e Sezon/y licencyjny/e". Konieczność uzupełnienia dokumentacji
do 30.06.2022 r.

4. Komisja postanowiła przyznać klubowi: Akademia Piłkarska Blaze Kędzierzyn – Koźle:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w wojewódzkich rozgrywkach
młodzieżowych prowadzonych przez OZPN w sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

5. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS Masters Brzeg oraz Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska AP Namysłów

– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w wojewódzkich rozgrywkach
młodzieżowych prowadzonych przez OZPN w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z
nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01
obowiązujących przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4
przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne
stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020
r.