Na podstawie punktu 3.6.1 Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN
nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. oraz § 5 ust. 1 Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. Zarządu OZPN z późniejszymi zmianami, Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN, w związku z awansem
do wyższej klasy rozgrywkowej, wzywa n/w Kluby do złożenia wniosku licencyjnego
o przyznanie licencji uprawniającej do uczestnictwa w:

IV LIGA: na sezon rozgrywkowy 2022/2023:
1. LZS Jełowa
2. LZS Walce

KLASA OKRĘGOWA: na sezon rozgrywkowy 2022/2023 i 2023/2024:
1. LMKS Piast Gorzów Śląski
2. LKS Polonia Karłowice
3. LKS Goświnowice
4. MKS Tułowice
5. LKS Silesius Kotórz Mały
6. LZS Orzeł Branice

KLASA A: na sezon rozgrywkowy 2022/2023 i 2023/2024:
1. LZS Uszyce
2. LKS Przedmość
3. LZS Gazownik Wawelno
4. LZS Staniszcze Wielkie
5. GLKS Kamiennik
6. LUKS Polonia Pogórze Łącznik
7. KS Żądło Sucha Psina

W/w Kluby zobowiązane są do złożenia kompletnych Wniosków licencyjnych, w terminie 5 dni od daty otrzymania stosownego wezwania pocztą elektroniczną.
Niedostarczenie Wniosków w/w określonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja Klubu z awansu.
Mając powyższe na uwadze, Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN przypomina, iż procedurę składania wniosków licencyjnych określa § 4 Uchwały 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. Zarządu OZPN z którą należy się zapoznać i postępować zgodnie z wytycznymi.
Generator Wniosków OZPN znajduje się na głównej stronie internetowej OZPN pod adresem: www.pilkaopolska.pl lub pod linkiem: www.licencje.pilkaopolska.pl