Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r.,
przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r., rozpatrzyła wniosek klubu
występującego w Klasie Okręgowej o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po
analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje:

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS RUDATOM KĘPA
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy Okręgowej
w sezonie 2024/2025 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania
kryterium S.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki
Nożnej z dnia 22 marca 2024 r.