Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 02.08.2022 r. rozpatrzyła wniosek Klubu LZS Stegu Start Jełowa występującego w IV lidze opolskiej
„BS Leśnica” o zmianę miejsca rozgrywek w ramach otrzymanej Licencji nr 19/IV/2022a.
Po analizie wniosku z dnia 02.08.2022 r., Komisja podjęła następującą decyzje w stosunku do ww. klubu:

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Stegu Start Jełowa

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2022/2023 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.05 oraz I.06 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.