Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższych załączniku Komunikat WD nr 37 z dnia 11 maja. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki