Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższym załączniku Komunikat WD nr 39 oraz dnia 18 maja. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki