Wydział Dyscypliny przedstawia w poniższym załączniku Komunikat WD nr 19 z dnia 7 marca. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu

Załączniki