W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków LUKS Stal Osowiec oraz uchwały Zarządu UKS GOSDiM Turawa z dnia 20 stycznia 2018 roku w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego LUKS Stal Osowiec (Zbywca) przez UKS GOSDiM Turawa (Nabywca), Klub przejmujący, tj. UKS GOSDiM Turawa wzywa ewentualnych wierzycieli LUKS Stal Osowiec do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 5 marca 2018 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę UKS Turawa.