Panu Dariuszowi Gajewskiemu członkowi Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składa Zarząd oraz pracownicy OZPN