Trzy panele dyskusyjne, kilkanaście zagadnień tematycznych i tyleż samo prelegentów. 19 listopada, w Hotelu Arkas w Prószkowie, odbyła się Konferencja Programowa Opolskiego Związku Piłki Nożnej pod hasłem „Przyszłość Opolskiej Piłki”. Do tematów wiodących Konferencji należały: szkolenie a system rozgrywek, samorząd a finansowanie klubu piłkarskiego oraz rozgrywki piłki dziecięcej. Impreza była odpowiedzią na potrzeby delegatów OZPN, zgłoszone podczas Walnego Zebrania OZPN.

 

Wśród zaproszonych gości znalazł się Piotr Szefer – dyrektor biura Polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecni byli także Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła oraz przedstawiciele samorządów i klubów OZPN. Konferencję otworzył Prezes OZPN – Tomasz Garbowski, głos zabierali także wspomniani Piotr Szefer oraz Andrzej Buła. Podczas otwarcia dokonano ceremonii wręczenia srebrnej-honorowej odznaki PZPN, która odebrał Stanisław Preis.

Pierwszy panel rozpoczął były Prezes OZPN – Piotr Janczar,  z tematem „Rozgrywki 7-osobowe”, rozważając szanse i zagrożenia dla wprowadzenia takiego projektu. Andrzej Konwiński, który w regionie odpowiada za wdrażanie projektu Mobilnej Akademii Młodych Orłów, rozłożył na czynniki pierwsze temat – szkolenie a rozgrywki, najlepszy model dla Opolszczyzny.

Rozmawiano także o depopulacji młodych piłkarzy, na którą receptą mogą być Gminne Młodzieżowe Kluby Sportowe. Przyglądano się zasadom funkcjonowania klubu piłkarskiego, jego procesu szkolenia i rozgrywek w odniesieniu do innych regionów Polski. W tej części dyskusyjnej wystąpili: Dariusz Broll, Szymon Młynek i Grzegorz Pawlak. Nad całością dyskusji czuwał wiceprezes OZPN ds. szkolenia – Marek Curyło.

Wiceprezes OZPN ds. organizacyjnych zadbał o rozprawy na temat finansów. W panelu numer dwa pod przewodnictwem Waldemara Antkowiaka, głos zabrali: Marszałek Województwa Opolskiego –  Andrzej Buła,  Starosta Prudnicki –  Radosław Roszkowski, Burmistrz Miasta Brzeg – Jerzy Wrębiak, Wójt Gminy Branice –  Sebastian Baca i Prezes GZ LKS Nysa – Stanisław Szczerbiński. Poruszone w nim kwestie dotyczyły finansowania piłki nożnej przez samorząd wojewódzki oraz powiatowy, wsparcia klubu na przykładzie samorządu miejskiego, gminnego oraz poprzez lokalne zrzeszenia LZS-ów.

O rozgrywkach dziecięcych rozprawiano w ostatnim z paneli. Tutaj dowódcą był trener koordynator kadr wojewódzkich, Filip Sikorski. Paweł Bzdęga przybliżył zebranym program certyfikacji szkółek piłkarskich. O tym, jak działa taka szkółka w małej miejscowości, wyjaśnił Adrian Pajączkowski. O funkcjonowaniu nowoczesnej akademii powiedział Marek Duraj. Rozgrywki Bawi Nas Piłka stały się konikiem Piotra Popiołka, zaś  dyrektor PSP 2 w Opolu – Mirosław Śnigórski, zamknął okno panelowe rolą szkoły w promowaniu sportu.

W rozpisanej na kilka godzin imprezie wzięło udział prawie 100 osób. Wszystko zakończyła wspólna kolacja, wsparta oczywiście bardzo cennymi i owocnymi rozmowami kuluarowymi. Opolski Związek Piłki Nożnej serdecznie dziękuje wszystkim: prelegentom, uczestnikom i zaproszonym gościom, którzy zechcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości opolskiej piłki.

Owocem konferencji będzie biuletyn, w którym znajdą się najważniejsze zagadnienia i spostrzeżenia z piątkowej dyskusji.