Opolski Związek Piłki Nożnej zaleca sędziom zapoznanie się z Informacją Organizatora Zawodów przed każdym spotkaniem, zwrócenie szczególnej uwagi w zakresie m.in. zabezpieczenia medycznego (podstawa prawna par.42 ust. 1 lit.g Regulamin Rozgrywek).

Zobowiązuje się sędziów do rzetelnego i zgodnego z prawdą wpisywania informacji do sprawozdania z zawodów dot. zabezpieczenia medycznego zawodów piłkarskich.