Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 30 listopada 2018r. (piątek) o godzinie 17:00 w siedzibie Opolskiego ZPN przy ul. Damrota 6 (III piętro – Sala posiedzeń) odbędzie się kurs pierwszej pomocy medycznej.
Kurs adresowany jest do kandydatów, którzy zaaplikowali lub mają zamiar aplikować na kursy trenerskie UEFA rozpoczynające się jesienią br., wiosną 2019r. i dla nich jest on bezpłatny.

W kursie mogą wziąć również udział pozostali trenerzy zainteresowani przeszkoleniem. W tym przypadku jego koszt wynosi – 50 zł.

Wpłaty z dopiskiem „Opłata za kurs PPM + Nazwisko i imię” dokonujemy na konto nr.: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Udział w kursie PPM potwierdzamy mailem do dnia 27 listopada 2018r. na adres: k.job@opolskizpn.pl, przesyłając następujące dane:

Imię i nazwisko,
nr PESEL,
nr telefonu,
rodzaj kursu trenerskiego – np. A-wyr.