Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniu 2 października 2020r. (tj. piątek), o godzinie 17:00, w siedzibie OZPN, przy ul. Damrota 6 (III piętro – sala posiedzeń) odbędzie się kurs pierwszej pomocy medycznej. Kurs adresowany jest do kandydatów, którzy zaaplikowali lub mają zamiar aplikować na kursy trenerskie UEFA rozpoczynające się jesienią 2020 roku i dla nich jest on bezpłatny.

W kursie mogą wziąć udział pozostali trenerzy oraz zainteresowane przeszkoleniem osoby. W tym przypadku jego koszt wynosi – 50 zł. Wpłaty z dopiskiem „Opłata za kurs PPM + Nazwisko i imię” dokonujemy na konto nr: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Udział w kursie PPM należy potwierdzić mailem do dnia 28 sierpnia 2020r.,
na adres: k.job@opolskizpn.pl, przesyłając następujące dane:
Imię i nazwisko,
nr PESEL,
nr telefonu,
rodzaj kursu trenerskiego – np. UEFA A.

Uwaga! W przypadku braku wymaganej liczby uczestników t.j. ok. 20 osób oraz ewentualnych obostrzeń związanych z pandemią, organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kursu.