Prezydium Opolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdziło listę obserwatorów na sezon 2017/2018.