Wydział Gier przedstawia w zamieszczonych poniżej załącznikach wyniki losowania Pucharu Polski na szczeblu terytorialnym OZPN – edycja 2024/2025.
Wyniki losowania przedstawiamy poniżej:

WYNIKI LOSOWANIA:
REGION 1 – POWIAT NAMYSŁOWSKI I BRZESKI
REGION 2 – POWIAT KLUCZBORSKI I OLESKI
REGION 3 – POWIAT OPOLSKI I MIASTO OPOLE
REGION 4 – POWIAT STRZELECKI I KRAPKOWICKI
REGION 5 – POWIAT NYSKI I PRUDNICKI
REGION 6 – POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI I GŁUBCZYCKI

UWAGA:
Wydział Gier informuje, że od edycji 2024/2025 wszelkie propozycje zmian terminów i  godzin rozpoczęcia meczów, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski OZPN, należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem modułu klubowego w systemie Extranet z zachowaniem zasad ujęty w ww. regulaminie.