Marszałkowski Klub Sportowy, to otwarty konkurs ofert Samorządu Województwa Opolskiego, który finansowo wesprzeć może opolskie kluby piłkarskie.

Dokumenty dotyczące wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych  wśród dzieci i młodzieży, znajdziemy na stronie Samorządu: https://bip.opolskie.pl/2021/06/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-7/?fbclid=IwAR2SVUvp-0-gZT3KzKFrvr0jHmNRAfA3Js-B9O3Tfb-RPR3eL70i3c3rwD8.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej oferty!