Zarząd KS OZPN pragnie poinformować, że w dniach 15-17 lutego odbędzie się obóz unifikacyjno-szkoleniowy dla sędziów naszej organizacji.

Obóz połączony będzie z egzaminami zaliczeniowymi przed rundą wiosenną dla sędziów okręgu i odbędzie się w Jarnołtówku w ośrodku wypoczynkowym „Ziemowit” (miejsce to samo co w roku ubiegłym).

Egzamin kondycyjny odbędzie się na Stadionie Miejskim w Głuchołazach. Forma egzaminu kondycyjnego uzależniona będzie od panujących warunków pogodowych.

W załączniku poniżej znajduje się lista sędziów wytypowanych do udziału w obozie.

Koszt udziału dla sędziów powołanych wynosi 110 zł. Sędziowie ci potwierdzają swój udział w obozie do dnia 27 stycznia poprzez dokonanie przelewu bankowego na konto kol. Radosława Paszka, w tytule podając „Imię nazwisko – obóz”. Zaksięgowana kwota jest równoznaczna z potwierdzeniem udziału w obozie.

Istnieje również możliwość uczestnictwa w obozie sędziów niepowołanych przez Zarząd KS OZPN. Wówczas osoby chętne do uczestnictwa w obozie zobowiązane są w terminie do 20 stycznia przesłać informację wyrażającą chęć uczestnictwa na adres: a.przystal@opolskizpn.pl oraz następnie, (po otrzymaniu informacji zwrotnej, która nastąpi po 24 stycznia) dokonać przelewu na numer rachunku bankowego również do kol. Radosława Paszka w kwocie 240 zł.

Rozpoczęcie obozu zaplanowane jest na piątek 15 lutego na godz. 18:00, a wszyscy sędziowie biorący w nim udział zobowiązani są do przybycia na miejsce maksymalnie do godz. 17:30.

Sędziowie okręgu, którzy nie wezmą udziału w obozie zobowiązani są do stawienia się na egzaminy sprawnościowe i teoretyczne oraz do uczestnictwa w szkoleniach teoretycznych w sobotę 16 lutego.

Harmonogram obozu wraz z godziną rozpoczęcia egzaminów zostanie opublikowany na kilka dni przed rozpoczęciem obozu.

Konto do wpłat za obóz:
Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650