Zarząd KS OZPN pragnie poinformować, że w dniach 3-5 marca odbędzie się obóz unifikacyjno-szkoleniowy dla sędziów naszej organizacji.

Obóz połączony będzie z egzaminami zaliczeniowymi przed rundą wiosenną dla sędziów okręgu, a odbędzie się w Jarnołtówku w ośrodku wypoczynkowym „Ziemowit”. Ośrodek ten jest wyposażony m.in. w aulę mogącą pomieścić 200 osób oraz basen i saunę.

Zarząd KS OZPN wytypował sędziów powołanych do udziału w obozie w nw. załączniku. Koszt udziału dla sędziów powołanych wynosi 60zł, a sędziowie ci potwierdzają swoje przybycie do 10 lutego poprzez dokonanie przelewu bankowego na konto kol. Radosława Paszka, w tytule podając „Imię nazwisko – obóz”. Zaksięgowana kwota jest równoznaczna z potwierdzeniem udziału w obozie.

Istnieje również możliwość uczestnictwa w obozie sędziów niepowołanych przez Zarząd KS OZPN. Wówczas osoby chętne do uczestnictwa w obozie zobowiązane są przesłać informację wyrażającą chęć uczestnictwa na adres: szkolenie_ks@opolskizpn.pl oraz następnie (po otrzymaniu informacji zwrotnej, która nastąpi po 15 lutego) dokonać przelewu na numer rachunku bankowego również do kol. Radosława Paszka w kwocie 200zł.
Rozpoczęcie obozu zaplanowane jest na piątek 3 marca na godz. 18:00, a wszyscy sędziowie biorący w nim udział zobowiązani są do przybycia na miejsce maksymalnie do godz. 17:30.

Sędziowie okręgu, którzy nie wezmą udziału w obozie zobowiązani są do stawienia się na egzaminy sprawnościowe i teoretyczne oraz do uczestnictwa w szkoleniach teoretycznych w sobotę 4 marca.

Harmonogram obozu wraz z godziną rozpoczęcia egzaminów zostanie opublikowany na naszej stronie we wtorek 28 lutego.

Konto do wpłat za obóz:
Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650

Załączniki