W dniu 29 grudnia 2020 roku Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła Uchwałę, na mocy której PZPN upoważnił Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wystawiania w sezonie 2020/2021 z upoważnienia PZPN, dokumentów potwierdzających członkostwo klubów w danym wojewódzkim ZPN-ie i PZPN oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Niniejsza Uchwała ma na celu usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń, które są niezbędne klubom do organizacji treningów, meczów, czy zgrupowań piłkarskich dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wystawiane zaświadczenia nie mają zastosowania w przypadku amatorskich zespołów seniorów.

Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, że zgodnie z powyższą Uchwałą, opolskie kluby działające w strukturach OZPN, mogą zwracać się o wydanie takiego zaświadczenia i składać wnioski na adres e-mail: p.popiolek@opolskizpn.pl.