Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Egona Bruk wieloletniego zawodnika i działacza Klubu Sportowego Victoria Chrościce
Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.