Ze smutkiem informujemy o śmierci wieloletniego trenera,koordynatora i opiekuna grup młodzieżowych klubu LKS Victoria Żyrowa Pana Janusza Lichwy.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.