Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego sędziego piłkarskiego,
byłego Przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN,
członka Zarządu OZPN i Prezesa Podokręgu ZPN w Opolu
Pana Izydora Kansy

Pogrzeb odbędzie się w środę 24 kwietnia,
poprzedzony będzie Mszą Świętą o godz. 11.00 w Kościele pw. NMP w Opolu-Gosławicach.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Zarząd i Pracownicy OZPN